Кой е първия български протестант?

ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОТЕСТАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /конспект/
Както „историята на едно житно зърно е история на цялата жътва, така аз ще опитам чрез споменаването на само някои интереснни факти, да пресъздам цялостната история на евангелизма в България.

Началото на евангелското дело у нас започва, според мен, през 1844 г., когато д-р Елиас Ригс проявява жив интерес към българите.

Началото на протестанстката активност в България е през 1857 г., когато у нас пристигат мисионерите д-р Уесли Претиман, д-р Алберт Лонг, д-р Сайръс Хамлин и американеца Чарлз Морз. Техните намерения били да подпомогнат православната църква в просвещаването на българския народ в истините на Св. Писание и приобщаването му към европейската култура, и в разпространение на Евангелието на български език. Обаче недоверието и фанатизмът на православното духовенство подтикнали мисионерите към създаване на самостойни църковни протестантски български общества. Те не са имали никакви прозелитски намерения, а са били книжовници българолюбци.

Българите наричали от уважение д-р Ригс-Бай Илия, а д-р Лонг-Бай Лонго.

Те се надявали обаче на една широкомащабна българска Реформация-нещо, което не се случва! Нека знаем, че промените, които наричаме Възраждане касаят културата, обществения живот, но по никакъв начин промяната не докосва и Православната църква. А след Освобождението мисионерската работа се разширява. Конгрешанският и Методисткият борд решават да работят с конкретна уговорка– методистите – в Северна България, а конгрешаните – в Южна България.

Тази стратегия се оказва неудачна. Сблъсъкът на интереси е неибежен. При основаването на първата методистка църква в София се стига дори и до съд между методисти и конгрешани.

Д-р Лонг и д-р Претиман се установяват първоначално в Шумен, а после в Търново, където откриват първите служби на български език. Постепенно се открояват три мисионерски центъра: Шумен, Търново и Тулча.

Д-р Сайръс Хамлин и Чарлз Морз работят в Южна България, където се обособяват също три мисионерски средища: Одрин, Стара Загора и Пловдив.

Кой е първия български протестант?
Смята се традиционно, че Гаврил Илиев Цветанов (1822-1909) е първият евангелист, а по-късно евангелски пастир в България, според Андрей С. Цанов, зам.редактор на в.Зорница и основател на Българското евангелско дружество. /Цанов, А.С. Българското евангелско дружество и евангелската литература.-В: Юбилеен сборник по случай петдесетгодишнината от започването на евангелската
мисионерска дейност в България. Самоков. Еванг. Училищна печ./1909/ стр.32./

Кой е първия български протестант?
Мартин Лутер е виждал в борбата срещу триезичната догма на братята Кирил и Методий аналог на своята борба за Библия на немски език. А Лутер знаел за делото на братята Кирил и Методий от своя личен приятел, първия български протестант. Но кой е първия български протестант?

Чували ли сте за Димитър Мизиец?

Това е една доста куриозна личност, за която православната история преднамерено и упорито мълчи, но информация се намира в руски и западни източници. Димитър Мизиец е българин, ерудит, роден около 1518г., той владее няколко езика, и е секретар на Вселенския патриарх ЙоасафII. Патриархът изпратил своя секретар и дякон във Витенберг, при М. Лютер за да проучи от първа ръка какво преставлява протестантството, но за лош късмет на православието, Димитър Мизиец възприема новото мислене и става убеден протестант. За това пише не само Павел Игнатов, но Джеймс Робертсън в книгата си ‖История на християнската църква‖ на стр.1057. Димитър Мизиец е личност с такива мащаби, че се среща лично и води преговори с император Максимилиан II/1527-1576/ за военна помощ на Балканите в борбата с Османските турци. Димитър Мизиец е първият българин-протестант, но православната общественост не обича тази тема…

Първата методистка църква в Северна България е създадена в Търново през 1859г., после в Свищов, Ловеч и др.

Първата евангелска църква в Южна България е основана в гр. Банско през 1871г.

През 1871 г. в Самоков е отворено евангелско училище, което през 1926 г. прераства в Американски колеж. Същият се премества в София през 1928 г., а в Самоков е отворена през 1931 г. евангелска семинария. При всяка църква съществуват неделни училища за деца, и катехизически училища за възрастни. От 1896 до 1948 г. са провеждани и летни библейски училища. Създадени са и младежки християнски
дружества, женски дружества и пр. Първите протестанти развили голяма просветна дейност. Те издават брошури и книги с религиозно съдържание. Те издали за пръв път в. ―ЗОРНИЦА.