Протестантска църква в ШУМЕН

Протестантска църква в ШУМЕН

Алберт Лонг започва мисионерска дейност през 1857 г. в Шумен, където първоначално е подпомаган от Йосиф Майзнер. Там Лонг се запознава с Р. Блъсков и подпомага литературната му дейност, както и с назначения от д-р С. Хамлин за преводач и помощник Гаврил Илиев. През 1859 г. Лонг се мести в Търново, където се оказва в […]

Read More

Участие на Методистката църква в Библейското дело в България

Цариградската библия, отпечатана през 1871 г., е достоен завършек на Българското възраждане и има признати заслуги за утвърждаване на новобългарския книжовен език. Следват множество издания на Библията. Всичко това се извършва с подкрепата на Британското и чуждестранно библейско дружество с посредничеството на доверени сътрудници – първоначално чрез мисионера Александър Томпсън в Цариград, който е връзката […]

Read More