Кратка история на Евангелска съборна църква – гр. Панагюрище

Началото на Божието дело в Панагюрище е поставено през 1860 г. от американските протестантски мисионери Д-р Джеймс Кларк и Уилям Мериъм, които посещават града. Те прогласяват благата вест за спасение само поради Божията благодат и само чрез вяра в Христос. Между повярвалите младежи е Никола Бояджиев, който през същата година се записва в мъжкото мисионерско […]

Read More
Първа евангелска църква в Казанлък е Баптистка

Първа евангелска църква в Казанлък е Баптистка

Първата евангелска църква в Казанлък е Евангелската Баптистка Църква. По спомени на родственици, още преди Освобождението, около 1872-1873 год. са се кръстили първите евангелисти от тази църква, основана с помощта на мисионери. Джамията Абдулбакъ Паша. Вероятно това е т.нар. Бакъ джамия, на мястото на която сега се издига Евангелската Баптистка църква в Казанлък, т.е. снимката […]

Read More
Евангелска църква в Якоруда

Евангелска църква в Якоруда

За пръв път протестантството пуска корен в Якоруда през март 1880 г. Тогава няколко семейства, тези на Марко К. Седлоев, Кръце Як. Седлоев, Агапия М. Гръков, Илия Пейов Шаламанов, се отделят от Православната църква и образуват отделно общество, което станало клон на Българската Евангелска църква в гр. Банско. По-късно към тях се приобщават и семействата […]

Read More