Борис Грозданов и вердикалските братя

Борис Грозданов и вердикалските братя

Други по-малки групи от църкви със сходен произход и схващания съществуват в Старозагорско и Бургаско с ръководител Иван Брошовски , както и църквите групирани около Борис Грозданов от софийското село Вердикал, наричани вертикалци . Последните две групи общества обаче не поддържат отношения с тинчевистките църкви, водят абсолютно изолиран живот и стигат до много крайни, необосновани […]

Read More
Веселин (Gladys) Николов

Веселин (Gladys) Николов

  G. VESSELIN NIKOLOFF passed away in New York City on December 29. 1951, after a brief illness. He is survived by his wife and two young sons whose address is % Miss Mary Zaplishny, 5029 Hudson Blvd., North Bergen, N.J. Nikoloff was ordained in 1933 in the Eastern District of the Assemblies of God […]

Read More