Божия Църква в България

Божия Църква в България

Основателите на Божиите църкви слагат началото й през първото десетилетие на миналия век с групите на святост. След идването на руските мисионери Иван Воронаев и Дионисий Заплишни през 1920 г., които донасят вестта за кръщение в Святия Дух, тези групи на святост оформят свободно общение на църкви известни като „северните братя“ или „Тинчевисти“, по името […]

Read More
Първа евангелска църква в Казанлък е Баптистка

Първа евангелска църква в Казанлък е Баптистка

Първата евангелска църква в Казанлък е Евангелската Баптистка Църква. По спомени на родственици, още преди Освобождението, около 1872-1873 год. са се кръстили първите евангелисти от тази църква, основана с помощта на мисионери. Джамията Абдулбакъ Паша. Вероятно това е т.нар. Бакъ джамия, на мястото на която сега се издига Евангелската Баптистка църква в Казанлък, т.е. снимката […]

Read More
Евангелска тржба

Евангелска тржба

Четирима отъ първите братя — стълбове на Божията^Църква въ Америка. Кои.то сж говорили въ голЬмия Международенъ Конгресъ, който стана т. г. презъ мес-Юни, 11 — 261. Ф. Ж. Смитъ, 2. Н. М. Ригглъ. 3. Чарлсъ Е. Браунъ, 4. Р. Л. Берри.Бр. Ф. Ж. Смитъ е единъ голѣмъ филологъ, историкъ и писатель. Той е авторъна много […]

Read More