Божия Църква в България

Основателите на Божиите църкви слагат началото й през първото десетилетие на миналия век с групите на святост. След идването на руските мисионери Иван Воронаев и Дионисий Заплишни през 1920 г., които донасят вестта за кръщение в Святия Дух, тези групи на святост оформят свободно общение на църкви известни като „северните братя“ или „Тинчевисти“, по името на първия признат водач на това общение.

Църквата в София е основана в далечната 1930 г., като събрание на кръстени със Святия Дух християни.

Божия църква в София се е събирала на ул. Кричим №54

В годините на комунизма Църквата е останала нерегистрирана, събирала се е по домовете под формата на нелегални събрания, при голям риск и е преминала през тежки гонения и дори интерниране на водачите.

Ръкоположени пастири за ръководители на Църквата през този период са били п-р Борис Игнатов Иванов и п-р Павел Борисов Игнатов. Въпреки постоянното преследване, Църквата в София се утвърждава с ясно видение за бъдещето и има водещо служение сред останалите нерегистрирани църкви. С въвеждането в пастирско служение на п-р Павел Игнатов през 1972г.  Църквата нараства, излиза от анонимност и дава принос за обединяването на нерегистрираните общества от цялата страна в църковно движение, като пастор П. Игнатов налага името Божия Църква, изготвя устав и утвърждава изповед на вярата.

През 1991 г. църковното движение е регистрирано под името Българска Божия църква и през последвалите години бурно нараства – от около 450-500 души през 1976 г. (преброени от Георги Шаранков) до 33 000 през 2002г. В същото време Българска Божия Църква, гр. София става най-многобройната местна църква в страната и в продължение на повече от 13 г. се събира в Националния дворец на културата.

Като Главен пастир на Българска Божия Църква в София и Главен Старейшина на ББЦ в този период, п-р Павел Игнатов има исторически заслуги за златните години в развитието на деноминацията и за зараждането, изграждането, регистрирането и развитието на повече от 350 църковни общества в цялата страна и изграждането на успешни служители с ефективен и въздействащ стил на проповядване, евангелизиране и служение, което довежда до съществени промени в духовната обстановка на България през последните 40 години.

През 2005 г., след груба намеса на мисионери отвън и създадени от тях тежки проломи и разделения в ББЦ, бе регистрирано ново църковно движение – Божия Църква в България, което се явява продължител на първооснователите, историята, служението, изповедта на вяра и практиката на ББЦ.

От една страна Божието водителство, а от друга страна тежките условия и трудностите, през които е преминала Църквата, както и посветеното служение на водачите й, са изграждали и изграждат специфична, непринудена и приятелска атмосфера и взаимоотношения в Църквата; вследствие на което са се раждали и продължават да се раждат чувствителни към Божия призив и към нуждите на ближните църковни служители, които посвещават напълно живота си, семействата си, времето си и имота си в служение.

Това оформя неповторимото лице на Божия Църква в България днес.

Снимки от нелегалният период на Божия Църква до 1989 г.

След 2007