Евангелска тржба

Евангелска тржба

Четирима отъ първите братя — стълбове на Божията^Църква въ Америка. Кои.то сж говорили въ голЬмия Международенъ Конгресъ, който стана т. г. презъ мес-Юни, 11 — 261. Ф. Ж. Смитъ, 2. Н. М. Ригглъ. 3. Чарлсъ Е. Браунъ, 4. Р. Л. Берри.Бр. Ф. Ж. Смитъ е единъ голѣмъ филологъ, историкъ и писатель. Той е авторъна много […]

Read More
Съборът в Ямбол 24 май 1951г в Ямбол

Съборът в Ямбол 24 май 1951г в Ямбол

Ат. Д. Ковачев, родом от Пловдив. Завършил Софийското музикално училище и Одеската императорска консерватория. Дългогодишен учител в хасковската мъжка гимназия и военен капелмайстор в Пловдив, Стара Загора, Ямбол и напоследък – диригент Столичната полиц. музика, на дружеството на общинските служители „Средец“ и пр. Редактирал сп. „Музикален преглед“. Автор на много бойни маршове, увертюра, рапсодия „Български […]

Read More