Theodore M Keusseff

Theodore M Keusseff

Theodore M Keusseff 1866–1961 BIRTH 11 MAR 1866 • Bulgaria DEATH 24 SEP 1961 • Alameda County, California, USA Тодор е  презвитерянски мисионер сред мормоните в Юта A Presbyterian Minister Won the Hearts of Panguitch Residents THE Y~~m“ TOWN OF CORINNE, UTAH, WAS ONLY THREE MONTHS OLD in June 1869 when the Reverend Melanchton Hughes stepped off the […]

Read More

Кратка история на Евангелска съборна църква – гр. Панагюрище

Началото на Божието дело в Панагюрище е поставено през 1860 г. от американските протестантски мисионери Д-р Джеймс Кларк и Уилям Мериъм, които посещават града. Те прогласяват благата вест за спасение само поради Божията благодат и само чрез вяра в Христос. Между повярвалите младежи е Никола Бояджиев, който през същата година се записва в мъжкото мисионерско […]

Read More