Съборът в Ямбол 24 май 1951г в Ямбол

Съборът в Ямбол 24 май 1951г в Ямбол

Ат. Д. Ковачев, родом от Пловдив. Завършил Софийското музикално училище и Одеската императорска консерватория. Дългогодишен учител в хасковската мъжка гимназия и военен капелмайстор в Пловдив, Стара Загора, Ямбол и напоследък – диригент Столичната полиц. музика, на дружеството на общинските служители „Средец“ и пр. Редактирал сп. „Музикален преглед“. Автор на много бойни маршове, увертюра, рапсодия „Български […]

Read More
Борис Грозданов и вердикалските братя

Борис Грозданов и вердикалските братя

Други по-малки групи от църкви със сходен произход и схващания съществуват в Старозагорско и Бургаско с ръководител Иван Брошовски , както и църквите групирани около Борис Грозданов от софийското село Вердикал, наричани вертикалци . Последните две групи общества обаче не поддържат отношения с тинчевистките църкви, водят абсолютно изолиран живот и стигат до много крайни, необосновани […]

Read More