Участие на Методистката църква в Библейското дело в България

Цариградската библия, отпечатана през 1871 г., е достоен завършек на Българското възраждане и има признати заслуги за утвърждаване на новобългарския книжовен език. Следват множество издания на Библията. Всичко това се извършва с подкрепата на Британското и чуждестранно библейско дружество с посредничеството на доверени сътрудници – първоначално чрез мисионера Александър Томпсън в Цариград, който е връзката […]

Read More
СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ

СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ

Събор на СЕПЕ (1946) Избрана е и комисия за предложенията, в която влизат: Кузманов Йосиф Кокончев М. Нинов Е. Куриян Н. Ценков Ст. Купенов. Квестори на събора са Т. Енчев, Кр. Кралев и Ив. Стойчев…   Ж. СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Кралю Кралев и Милка Кралева ТОМ 25 В: […]

Read More

Защо евангелистите-методисти влязоха в поредицата „Изгревът“

I. Петър Дънов на обучение в Американското научно   богословското училище към методистката мисия в гр. Свищов 1. Петър Дънов се ражда на 29 юни 1864 г. в с. Хадърджа, околия Варненска от родители – баща Константин Дъновски и майка Добра хаджи Атанасова. За рождената дата на Петър Дънов виж в „Изгревът“, т. IV, с. […]

Read More