СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ

СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ

Събор на СЕПЕ (1946) Избрана е и комисия за предложенията, в която влизат: Кузманов Йосиф Кокончев М. Нинов Е. Куриян Н. Ценков Ст. Купенов. Квестори на събора са Т. Енчев, Кр. Кралев и Ив. Стойчев…   Ж. СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Кралю Кралев и Милка Кралева ТОМ 25 В: […]

Read More

Защо евангелистите-методисти влязоха в поредицата „Изгревът“

I. Петър Дънов на обучение в Американското научно   богословското училище към методистката мисия в гр. Свищов 1. Петър Дънов се ражда на 29 юни 1864 г. в с. Хадърджа, околия Варненска от родители – баща Константин Дъновски и майка Добра хаджи Атанасова. За рождената дата на Петър Дънов виж в „Изгревът“, т. IV, с. […]

Read More
The Bulgarian Evangelical Society

The Bulgarian Evangelical Society

The Bulgarian Evangelical Society (1875-1958) and its contribution to the development of Protestantism in Bulgaria Simone Flad; Christof Sauer; Kristina Popova1 Department of Christian Spirituality, Church History & Missiology, University of South Africa, Pretoria ABSTRACT The Bulgarian Evangelical Society (BES) was the first organised initiative of Bulgarian Evangelical Christians to take part in evangelising the […]

Read More