проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

Скоро в Стара Загора заседава Пастирската колегия. Основен въпрос е изборът на секретар на Финансовия комитет поради спряната субсидия от страна на Източноевропейска мисия. За такъв е избран Й. Дрянов, дългогодишен радетел за самоиздръжка на СЕПЦ [Дрянов 2015: 77]. Още на първото заседание на Финансовия комитет, проведено в дома на Ем. Манолов в столицата, където се помещава съюзната каса, председателят на СЕПЦ п-р П. Рахнев пръв взема думата. Той съобщава, че Асамблеи на Бога предлагат по нелегален път да се изпращат по 1000 долара месечно на църквите и моли църквите да му разрешат да ги обменя на черната борса.

В знак на несъгласие Й. Дрянов напуска сбирката. Солидарен е и Ем. Манолов, който обаче иска да се изчака и ако се установи, че се допускат нарушения, едва тогава да се напусне ръководството на СЕПЦ. Именно при получаването и обменянето на чуждата валута започва и враждата между п-р Г. Чернев и п-р Л. Попов и допринася за разложението, настъпило в ръководството на СЕПЦ [Дрянов 2015: 77].

За това пише и Й. Дрянов. Според него „…тия средства, идващи отвън, се изпращаха с голяма любов от братята по дух, с единствената цел да подпомогнат нашите църкви, които бяха още слаби във финансово отношение. Затова сами по себе си те са един ценен дар, но от друга страна, те пречеха за нашето стабилизиране и стъпване на собствени крака, за което бе крайно време, и като така злепоставиха нашата общност като Съюз пред официалните власти, които за тази помощ подозираха и някакви задкулисни намерения, политически попълзновения и намеса на чужди страни, което по-късно даде своите отрицателни резултати” [Дрянов 2015: 77].

Тази система обаче не е известна на църквите, но е удобна както на председателя п-р Г. Чернев, така и на пастирите. Въпреки разложението сред ръководството на вярващите в страната растат. Петдесятното общество в Димитровград е сформирано още през декември 1945 г. Първият социалистически град на България е замислен мащабно като инфраструктура и градоустройство. Началото му е поставено на 10 май 1947 г., когато пристигат 40 младежи, за да изградят „града на мечтите”. Те са последвани от десетки хиляди други младежи. А градът е основан на 2 септември 1947 г. с указ на тогавашния министър-председател и лидер на БКП Георги Димитров, като се свързват селата Раковски, Марийно и Черноконево. Година по-късно вярващите от трите села се обединяват и образуват Димитровградската петдесятна църква [Зарев 1993: 57] .

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България
 28. 90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
 29. 2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
 30. Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
 31. Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
 32. Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България
 33. Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година
 34. п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 35. Архивите говорят:Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование
 36. 1946: Заседание на Пастирската колегия на СЕПЦ в Стара Загора (1946 г.)
 37. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 38. Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България(1929-1933г.)31