Статията е част от поредицата на Pastir.org по случай честването на 95г. от началото на Петдесятното движение в България и 200г. от началото на Протестантството по български земи. Цялата поредица можете да прочетете тук: http://pastir.org/news/95

д-р Теол. Доний К. Донев

През 1919 г. като баптистки пастор в Ню Йорк Иван Воронаев приема петдесятното кръщение и заедно с църквата си напуска баптистката деноминация. Веднага след това  Воронаев започва да търси връзки с петдесятни общества и в кратък срок успява да осъществи партньорство с Асамблеи на Бога. В началото на кореспонденцията си с тях Воронаев се интересува дали има петдесятни църкви и мисионери в Русия. Той дава свидетелство за своето духовно кръщение, като го свързва с призванието да се завърне и проповядва в родината си. Воронаев получава почти моментален отговор на писмото си. В него той е насочен към преп. Дж. Росеуел Флауър, завеждащ мисионерския отдел на Асамблеи на Бога.

В първия ден на новата 1920 г., Воронаев пише отговор до главната квартира на Асамблеи на Бога в Спрингфилд, Мисури. За разлика от предходното писмо (а и от повечето от следващите писма), писмото е написано на печатна машина и единственият ръкописен текст в него е подписът на Воронаев. От продължителността на изреченията и тяхната структура личи, че текстът е диктуван. Самият тон на писмото е директен и делови. Усеща се и определена руска национална гордост, характерна за имигрантските общности. Същевременно Воронаев осъзнава финансовото положение на своята църква и  апелира за партньорски отношения при изпълнението на мисията в Русия. С писмото е приложен пощенски запис за новосъздадения от Асамблеи на Бога фонд “Евангелизация на Русия”.

Писмото е напечатано  само на една страница върху официална бланка. За разлика от първото писмо на Воронаев до Асамблеи на Бога, където надписът е “Руска християнска апостолска мисия в Ню Йорк”, тук е използвано ново заглавие  – “ПЪРВА РУСКА ПЕТДЕСЯТНА АСАМБЛЕЯ в Ню Йорк”. Смяната на името най-вероятно означава деномионационно приобщаване към Асамблеи на Бога, тяхното доктринално учение и глобална мисионерска програма. Следва писмото, което се публикува на български за първи път:

„Русия за Исус. Йоан 3:16; 10:16

ПЪРВА РУСКА ПЕТДЕСЯТНА АСАМБЛЕЯ в Ню Йорк

Преп. Й. Е. Воронаев

14та улица (изток) No 335

Ню Йорк

Преп. Дж. Росеуел Флауър

336 ул. Пасифик (запад)

Спрингфилд, Мисури

1 януари 1920

Уважаеми брате в Господа,

Нека поставим началото на това, което с Божията помощ очакваме да видим като Господне дело за благословена жътва за Исус. Нашите братя обичат Господа. Когато Той продължава да ги обучава в Своето училище, те ще могат повече и повече да дават за Неговото дело.

Ние направихме това, което бе възможно да направим сега. В сърцата си знаем, както и вие добре знаете, че Исус обича изгубените в Русия, както обича и изгубените в другите страни. Неслучайно сме родени в Русия, неслучайно сме спасени и кръстени в Святия Дух. Първо Йерусалим, след това по-далеч. Разбира се, ние искаме да видим Русия спасена. Съпругите ни, децата ни са там, майките ни, бащите, братята, сестрите – всички са там. Те не са под кръвта на Исус, не са спасени. Ела, скъпи братко, ела, и нека изпратим помощ от другата страна на океана. Викът е силен. Бог да благослови всички, чиито уши са отворени, за да чуят вика и незабавно да протегнат ръка.

Очакваме хиляди долари, за да може Исус да бъде поставен Господар на цяла Русия. Прилагаме пощенски запис за трийсет и седем долара за фонда “Евангелизация на Русия”.

Ваш в Христа,

И. Е. Воронаев.

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

  1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
  2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
  3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
  4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
  5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
  6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол