Димитър Гюдуров [Изтегли PDF]
Религиозната политика на българската държава спрямо мюсюлманите е обвързана в своето провеждане с решението на външно и вътрешно политически, икономически, обществен и практически въпроси. Съществуването на мюсюлмански религиозни институции и техния административен статут в страната е тясно преплетен с наличието, признаването и даването на права в религиозното законодателство на държавата и поемането на съответните международни ангажименти. През последните години по темата за религиозната политика спрямо мюсюлманите в България се натрупа голям масив от научни разработки. Религиозните институции на мюсюлманите, към които принадлежи и турското население се разглеждат както в публикации с по общ характер за малцинствата и държавната политика, така и в цялостни изследвания за турското малцинство и неговия статут в България. [Изтегли PDF]