Религиозната политика на България и мюсюлманите

Димитър Гюдуров [Изтегли PDF] Религиозната политика на българската държава спрямо мюсюлманите е обвързана в своето провеждане с решението на външно и вътрешно политически, икономически, обществен и практически въпроси. Съществуването на мюсюлмански религиозни институции и техния административен статут в страната е тясно преплетен с наличието, признаването и даването на права в религиозното законодателство на държавата и […]

Read More

Протестантската мисионерска дейност насочена към мюсюлманите в България

Юмер Туран [Изтегли PDF] Началото на работата на Американските протестантски мисионери ориентирана към българите датира от средата на 19. век. Първите стъпки, които предприема спрямо българите една от най-големите мисионерски организации през 19. век, Американското конгрегационистко мисионерско дружество, са в областта на книгопечатането и книгоразпространението. През 1840 г. тук е отпечатано Евангелието на български език. […]

Read More