Юмер Туран [Изтегли PDF]

Началото на работата на Американските протестантски мисионери ориентирана към българите датира от средата на 19. век. Първите стъпки, които предприема спрямо българите една от най-големите мисионерски организации през 19. век, Американското конгрегационистко мисионерско дружество, са в областта на книгопечатането и книгоразпространението. През 1840 г. тук е отпечатано Евангелието на български език. През 1844 г. е издадено и се печата тук в течение на две години първото българско списание Любословие. През 1849 г. отново тук е подготвена и публикувана първата българска граматика на чужд език Notes on the Grammer of the Bulgarian Language. В началото на 1850 г. американските мисионери търсят възможности за разпространение на своята деятелност в рамките на днешните български земи. В крайна сметка Американското дружество, които са католици (конгрегационалисти) и Методисткото дружество, се договарят да разпределят района на дейност помежду си. Американското дружество поема Южните Балкани, а методистите действат на север. Първите мисионери на методистите са изпратени в региона през 1857 г. Център на дейността им е Варна и Шумен. Като такива се ползват и градовете Одрин, Стара Загора, Пловдив и Самоков… [Изтегли PDF]

Comments