Образователните институции на протестантската общност в България в контекста на модерната епоха

В хода на настоящото изложение ще направим опит да посочим  онези специфики на образователните институции на протестантската общност в България, които ги открояват от общия контекст на модерното образование, както и реакцията спрямо тези специфики на средата извън протестантската общност. Самото разглеждане на образователните институции на една религиозна общност (малцинствена в българското общество)  в контекста […]

Read More

Протестантската мисионерска дейност насочена към мюсюлманите в България

Юмер Туран [Изтегли PDF] Началото на работата на Американските протестантски мисионери ориентирана към българите датира от средата на 19. век. Първите стъпки, които предприема спрямо българите една от най-големите мисионерски организации през 19. век, Американското конгрегационистко мисионерско дружество, са в областта на книгопечатането и книгоразпространението. През 1840 г. тук е отпечатано Евангелието на български език. […]

Read More

Общински отпор на протестантската пропаганда

Откъс от монографията на Вера Бонева „БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ В ШУМЕН И ШУМЕНСКО.  Църковно-национални борби и постижения“ 22.1. През 1858 година в Шумен се установяват двама протестантски мисионери – Албърт Лонг и Уесли Претиман. Година по-късно пристига и Фредерик Фолкен. През 1860 г. той се премества в Тулча. Тримата дейци са представители на едно от двете […]

Read More