Общински отпор на протестантската пропаганда

Откъс от монографията на Вера Бонева „БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ В ШУМЕН И ШУМЕНСКО.  Църковно-национални борби и постижения“ 22.1. През 1858 година в Шумен се установяват двама протестантски мисионери – Албърт Лонг и Уесли Претиман. Година по-късно пристига и Фредерик Фолкен. През 1860 г. той се премества в Тулча. Тримата дейци са представители на едно от двете […]

Read More

Въведение към протестантската история на България

Момчил Петров, Весела Илиева и Доний К. Донев Протестантската общност в България е една от най-слабо изследваните религиозни малцинства в нашето общество – причина, която налага и настоящото изследване. Този факт е отчасти обясним с относителната малочисленост (спрямо обществото като цяло), както и с незначителното влияние, което на пръв поглед оказват протестантите върху развитието на […]

Read More