Васил и Неда (Кафтанджиева) Кьосеви

Васил и Неда (Кафтанджиева) Кьосеви /батисти/.

Неда е от Ямбол а Васил е от село Градец.

  • Кьосев е отказал да се ожени за дъщерята на Якоб Клунд
  • мисионер в северна България (Лом-Паланка)
  • учил в Лондон
  • завършил колежа „Клиф“ в Шефилд
  • става баптист в Тулча.

Неда Кьосева умира на 2 октомври 1921 г. в Чикаго. – Евангелист, 1921, 1, с.
15. (Evangelist, 1921, 1, s. 15).
През 1902 г. Неда Кьосева заминава за САЩ заедно със съпруга си п-р Васил С. Кьосев и децата. Там те проповядват сред славянските народности. В Питсбърг семейство Кьосеви основават църква между българи, руснаци, хървати и сърби. През 1911 г. те се преместват в Чикаго и основават Руска баптистка църква, наброяваща повече от 50 членове

Въпреки трудностите в София е положено началото на Баптистка църква. Едно от шестте лица, което е сред учредителите, е Неда В. Кьосева.

С разпространението на баптизма в Ломско все по-яростни стават атаките от страна на православното духовенство73. Така на 19 февруари/3 март 1895 г., неделя, група православни, водена от свещениците в града, нападат с викове молитвения дом на баптистите в Лом, изпочупват прозорци, врати, късат74 и тъпчат Библии и песнарки. Стига се до намеса на полицията. А денят е годишнина от освобождението на България от османско владичество. Затова и В. Кьосев възкликва: „Така свободните българи на Ломпаланка отпразнуваха великия ден на освобождението от турския произвол и безпорядъчно стопанство”

През 1891 г. събранията се преместват в дома на Георги М. Чомонев, но все повече се чувства нуждата от собствен молитвен дом. През 1893 г. е закупено подходящо място за 1071 златни лева собствени средства на Баптистката църква в града71, събрани в специален фонд. Намира се и проповедник.

Васил Кьосев е завършил колежа „Клиф“ в Шефилд, Англия, и богословската семинария в Хамбург. Личността му е от решаващо значение не само за обединението на разпокъсаните
на малки групи баптисти, но и за сериозната богословска основа на местната църква. Този интелигентен, инициативен и успешен проповедник издига авторитета на евангелската общност и въпреки протестите, жалбите и физическата саморазправа на живеещите в града, към
църквата се включват много новоповярвали. Кьосев заема мястото в Лом през 1894 г. и тогава църковните членове са 22.