Религиозната политика на България и мюсюлманите

Димитър Гюдуров [Изтегли PDF] Религиозната политика на българската държава спрямо мюсюлманите е обвързана в своето провеждане с решението на външно и вътрешно политически, икономически, обществен и практически въпроси. Съществуването на мюсюлмански религиозни институции и техния административен статут в страната е тясно преплетен с наличието, признаването и даването на права в религиозното законодателство на държавата и […]

Read More