Къде се губят 173 000 лева за политика в областта на правото на вероизповедание?

Къде се губят 173 000 лева за политика в областта на правото на вероизповедание? ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. В сила от 01.01.2017 г. Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: …. ПЕРО 4. Политика […]

Read More

Религиозната политика на България и мюсюлманите

Димитър Гюдуров [Изтегли PDF] Религиозната политика на българската държава спрямо мюсюлманите е обвързана в своето провеждане с решението на външно и вътрешно политически, икономически, обществен и практически въпроси. Съществуването на мюсюлмански религиозни институции и техния административен статут в страната е тясно преплетен с наличието, признаването и даването на права в религиозното законодателство на държавата и […]

Read More
3 март и протестантите: култура, политика и духовност

3 март и протестантите: култура, политика и духовност

Д-р Теол. Доний К. Донев „Българският превод на Библията е най- грамотната книга, що имаме на езика си” казва писателят-политик Стоян Михайловски за новия протестантски превод от 1871г. “Преводът на Библията туря край на езиковата безредица и на боричкането на разни наречия за първенство,” потвърждава и поетът Пенчо Славейков. Изследвайки културния и исторически ефект на протестантската Библия и […]

Read More