Къде се губят 173 000 лева за политика в областта на правото на вероизповедание?

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.
В сила от 01.01.2017 г. Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: …. ПЕРО 4. Политика в областта на правото на вероизповедание 5 173 000 лева

Таблицата от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2017 г. показва само 5 000 000 лева или разлика от точно 173 000 лева. (Източник: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136949161)

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва:

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2017 г.

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1.

За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница

1 350,0

2.

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната

2 410,0

3.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България

360,0

4.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България

50,0

5.

За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България

50,0

6.

За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква

50,0

7.

За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

80,0

8.

За ремонт на религиозни сгради с национално значение

450,0

9.

За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

50,0

10.

За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

15,0

11.

Резерв за възникнали извънредни ситуации

135,0

в т.ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България и дигитализация на картотеката на молитвените домове на вероизповеданията в Република България

15,0

Всичко:

5 000,0

 

Държавните субсидии за вероизповеданията в България 2006–2016г.

Христо П. Беров и Доний К. Донев

Темата относно държавните субсидии за вероизповеданията в България продължава да бъде твърде  многопластова и обширна, за да може да бъде напълно изчерпана. Тя очертава отношенията между българската държава и вероизповеданията в нея. Тук предоставяме таблична информация, сортирана за последните десет години, за да онагледим развитието на тези финансови взаимовръзки.

Повече и по-подробно по темата – вж: Държавни субсидии за вероизповеданията в България

Държавните субсидии за вероизповеданията са част от системата на правоотношенията между религиозните общности и държавата, които имат правни основания в законодателството на държавата. Отношенията между религиозните общности и държавата в България още от Освобождението през 1878 г. са сложни и непоследователни, обикновено се дължат на странични фактори и зависят най-вече от лични взаимоотношения между политици, държавни служители и религиозни водачи, затова често се развиват в рамките на едно правило, което можем да наречем “принцип на безпринципност”.

Поради тази причина и до днес финансовите взаимоотношения между българската държава и вероизповеданията на нейната територия са в голямата си част зависими от политическите настроения у една или друга личност в държавен орган и у разбиранията на един или друг религиозен лидер. Това явление не е някакъв специфичен български феномен, а е просто част от регионалната култура, историческо отражение на Балканите и Средиземноморието, където отделни личности често имат по-голямо влияние върху обществото, отколкото цялата правна система на държавно управление върху населението.

Предложената на това място таблица за разпределение на държавните субсидии за вероизповеданията в България за последните 10 години е първи подобен аналилиз на тази тема и предоставя информация само за средствата от държавния бюджет по години. Известно е, че през различни периоди от време правителства и общини също са подпомагали финансово различни вероизповедания. В тази връзка непременно препоръчваме следните две допълнителни информационни податки, които допълнително да ориентират читателите в тематиката:

Субсидиите за църкви – извън държавния контрол

Държавни субсидии за вероизповеданията в република България за периода 2006–2016

 

Вероизповедание / година

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
За Български православни общини и свещеници в чужбина 730,0 750,0 750,0 800,0 750,0 700,0 700,0 700,0 730,0 850,0 850,0
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 1100,0 1660,0 1820,0 1900,0 1560,0 1660,0 1660,0 1660,0 2000,0 2360,0 2410,0
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в страната 160,0 210,0 240,0 250,0 180,0 180,0 180,0 180,0 230,0 360,0 360,0
За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната  църква „Св. Стефан“ в Истанбул 650,0
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в страната 35,0 50,0 50,0
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в страната 20,0 30,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 50,0 50,0
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква 30,0 40,0 45,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 35,0 50,0 50,0
За други регистрирани вероизповедания в Република България (в т.ч. протестантски деноминации) 50,0 30,0 35,0  35, 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 80,0 80,0
За ремонт на сгради и комплекс Рилски манастир 100,0 150,0 150,0
За ремонт на сгради в Троянския манастир 150,0
За ремонт на религиозни сгради с национално значение 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0 350,0 450,0 450,0
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 40,0 30,0 30,0 50,0 100,0 50,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0
Резерв за възникнали извънредни ситуации 70,0 50,0 50,0 100,0 100,0 500,0 200,0 150,0
в т. ч.: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 50,0 50,0 10,0
Суми (в хил. лв.) общо по години  2950,0 2950,0 3300,0 3300,0 2900,0 3000,0 3000,0 3000,0 4000,0 4500,0  4500,0 

Източници: ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г., ДВ. бр. 113 от 28 Декември 2007 г., ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008 г., обн. ДВ. бр. 99 от 15 Декември 2009г., ДВ. бр. 99 от 17 Декември 2010 г., ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011 г., ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012 г., ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., ДВ бр.107 (извънреден) от 24.12.2014 г., ДВ. бр. 96 от 9 Декември 2015 г.

ИЗВАДКИ от СТЕНОГРАМА ОТ СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на 43-ТОТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – София, петък, 15 януари 2016 г.

От държавната субсидия, предназначена за други регистрирани в страната вероизповедания, към 31.12.2015 г. са разпределени и усвоени 80 хил. лв. за ремонт и строителство на молитвени домове на осем вероизповедания: евангелистка, методистка, епископална църква, еврейски център „Хабат Любавич”, българско Дзен общество „Кен Дзен Шо”, Будистка общност в България, Божия църква в България, Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден, църква на Бога, Съюз на евангелистки съборни църкви.

Comments

 1. Veniamin Peev

  Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 представя „Разпределението на субсидията за вероизповеданията“. В Таблицата под № 10 е записано: „За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България – 15 000 лв.“

  Нека задам следните ДВА ПО ДЕТСКИ НАИВНИ ВЪПРОСА:

  Първо, НСРОБ „вероизповедание“ ли е?

  Второ, КАКВИ ОБЩОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВА НСРОБ, че харчи ежегодно по 15 000 лв. от джобовете на данъкоплатците, между които съм и аз?

  Много бих бил благодарен, ако Николай Неделчев и Евгений Найденов, които гравитират около НСРОБ „от името на българските евангелисти“, задоволят НАИВНОТО МИ ДЕТСКО ЛЮБОПИТСТВО.

  Д-р Вениамин Пеев (преподавател във Висшия евангелски богословски институт, който институт получава трохички от предвидената държавна субсидия за издаване на научна литература в религиозната област).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.