Уилям Гладстон, викторианството и национализма в историческа и литературна перспектива

На 20-21.11.2009 г. в Заседателната зала на Библиотека на НБУ, департамент “История” проведе международната конференция “Уилям Гладстон, викторианствотоинационализмависторическаилитературнаперспектива”, посветена на 200-годишнината от рождението на великия викториански държавник Уилям Гладстон, голям приятел и доброжелател на българите, както и на други “малки” народи, стремящи се към свобода и независимост. Приветствие към участниците и гостите поднесе доц. д-р Людмил Георгиев, Ректор на НБУ.

В конференция участваха с доклади български, британски, американски, турски, румънски учени, историци и литературоведи. Конференцията беше открита с приветствие на Ректора на НБУ. Основен докладчик беше проф. Еудженио Биаджини, от Сидни Съсекс Колидж на Кеймбриджския университет (Великобритания), изявен специалист по проблемите на масовия либерализъм през ХІХ век и автор на книги за Гладстон, който говори за “Уилям Гладстон, човекът и държавникът, и неговото наследство”.

В другите доклади на исторически теми бяха разгледани въпроси за Гладстонова политика по отношение на България, Балканските страни, Османската империя, Ирландия, външната политика на Гладстон и нейната мотивация, както и нейното място в императивите на британската външна и имперска стратегия, за Гладстоновото наследство, включително в наши дни, в началото на ХХІ век.

Литературните перспективи на викторианската ера и Гладстоновото място в нея, засягаха представите на британците за Балканите и техните народи, за представянето и приемането на българския фолклор във Великобритания, за важни теми в творчеството на ключови фигури в британската литература (лорд Байрон, Чарлз Дикенс, Уилки Колинс).

В работата на конференцията участваше и група от 10 британци, включително г-н Кристофър Периш, праправнук на великия държавник, който говори от името на семейство Гладстон, както и един канадски докторант, който разработва дисертация за Гладстон и Източния въпрос.

Научният форум беше част от проявите по програмата за отбелязването на юбилея на Уилям Гладстон, които ще продължат до края на годината и чийто център е Нов български университет. В другите от тях (наименуване на зала 110, ІІ “Уилям Гладстон”; документален филм за Гладстон и България), департамент “История” ще участва съвместно с департамент “Изящни изкуства” и “Масови комуникации”.