Свищов. Принос за историята му.

Свищов, 1929, с. 72-74.

протойерей Стефан Ганчев

Началото на методисткото дело в гр. Свищов е положено през 1863 г. от добре известния американски мисионер Д-р Алберт Лонг. При своето посещение в града, той се запознал с някои тогавашни градски първенци и на събрания в частни приятелски къщи, придобил последователи.

След Д-р Лонг, около 10 години работил като проповедник пастир Гаврил Илиев. В 1875 г. се настанил като мисионер в Свищов Д. Ц. Чалис. В 1876 г. той се завърнал в Америка и през февруари 1879 г. пак се установил в Свищов. През 1881 г. добил повторно назначение проповедник в града ни. През 1882 г. се построил салон за събрания и пастирски дом на ул. „Пощенска“, сегашната т. пощенска станция. В същата година се отворило и първоначално училище, отначало в салона, по липса на друго помещение. На следната година се наредило и класно училище, с пансион и с богословски отдел от двегодишен курс.

За това училище се построило в 1886 г. ново специално здание. То функционирало до 1896 г. От богословския курс на това училище с кратко специален отдел, излезли осем младежи, от които петима работят още като протестантски пастори. [Бележка на съставителя на „Изгревът“. Един от тези 8 младежи Петър Дънов. Виж „Изгревът“, том V, с. 531-532, 532-534. А заснетите младежи са на снимката, която е на с. 5, а имената им – на с. 532, ред 11-13.]

От 1880 до 1892 г. Д-р Стефан Томов работил като протестантски пастир в Свищовската Методистка евангелска църква и учител в класното училище. Същевременно редактирал сп. „Християнски свят“. От 1892 г. протестантско- евангелското дело не е напреднало, напротив, изостанало е назад, защото семействата, които по-рано били последователи на Методистката Евангелска Църква се изселили от Свищов и се установили в други градове.

Д-р Ст. Томов, дългогодишен протестантски пастир в Свищов, е роден на 25 март 1850 г. в гр. Котел. Първоначалното си образование получил в родния си град и през есента на 1862 г. заминал за остров Малта, гдето постъпил в английско училище. Това заведение завършил през 1865 г. и през Цариград се завърнал в родния си град. През септември, същата година, той постъпил в Роберт Колеж и завършил курса му през 1869 г. През следната 1870 г. учителствувал в Ямбол, а в 1871 и 1872 г. заемал службата секретар на английската болница в Галата, в Цариград. В началото на 1874 г. Томов заминал за Съединените Щати на

Америка, където завършил през 1877 г. богословския курс на една богословска семинария. Веднага бил назначен за пастир в една скромна методистка църква за една и половина години.

В началото на 1879 г. Д-р Ст. Томов се завърнал в България, като проповедник на Методистката Евангелска Църква в Северна България.

Първото му назначение било в Търново. В този град работил при големи мъчнотии през историческата 1879 г.

През 1880 г. бил преместен в Свищов, където работил като пастир и учител до 1892 г.

Повторно бил назначен в града ни от 1905 до 1912 г., и най-после от 1920 до 1925 г.

В последната година бил пенсиониран.

През промеждутъчните години Д-р Томов служил като евангелски пастир последователно в градовете: София, Варна, Русе, Шумен.

През последната война, в главната квартира в служба на военното дело. Д-р Ст Томов и като учител, и като протестантски пастир в Свищов, оставил добри спомени между гражданството.

Работил е като общественик. Зачитан и уважаван е бил от свищовските граждани.

Comments