Софийски Американски училища

Когато през 1926 г. „Софийски Американски училища” поема управлението на училищата за момчета и за момичета в Самоков, взима решение да ги слее и да ги премести на вече подбрано място в землището на село Симеоново, по онова време все още извън пределите на града. Строежът на новия учебен комплекс започва непосредствено след това и оттогава българската столица е дом на Американския колеж. Честит Ден на София!
На снимката: Сградата, която днес е Джераси Хол, на заден план е Острандър Хол в строеж, тридесетте години на миналия век.
***
When in 1926 Sofia American Schools Inc. took over the schools for boys and for girls in Samokov, it made the decision to merge the two educational institutions and move them to a site already selected in Simeonovo, outside the city limits at the time. Construction of the new campus began almost immediately and since then the Bulgarian capital has been the home of the American College. Happy Sofia Day!
Pictured here: what is now Djerassi Hall, with the construction of Ostrander Hall in the background, the 1930’s.