Казанлъчаните в Роберт колеж
На снимката: Фамилия Папазови са кумове на сватбата на Димитър и Пенка Рачеви през 1922 г. До младоженеца отляво са Христо Рачев – прадядо ми и баща му Рачо Митев. Папазови са вдясно на снимката.

Роберт колеж е най-престижното училище в Истанбул или Цариград, както са го наричали Българите. Училището е американско и е основано през 1863 година. Роберт колеж е второто най-старо американско училище в света извън Съединените щати, след Американския колеж в София. В него са учили, а и преподавали много Българи. Преподаватели в него са били Иван Гешов, Константин Стоилов, Иван Славейков, Иван Панаретов и много други. 1032 – ма ученици са учили в Роберт колеж, като Българите винаги са били мнозинство във випуските.

Българите са били една трета от завършилите Роберт Колеж.

Казанлъчаните в Роберт колеж са предимно от известните розотърговски фамилии като Папазови, Шипкови, Орозови, Кидови и Бончеви. Едно писмо от Цариград: “ 6 май 1887 г. Цариград. Роберт колеж. Аз се научих да говоря английски. Дончо Папазов.“ Адресът е : “ До господина Ботю Папазооглу, Казанлък. 4 юний 1888 г. Цариград. Роберт колеж. Любезний ми родители, Ида днес с настоящето си писъмце да ви попитам за здравето ви. Аз съм много добре със здравето си и така също с успехът си. Ний имаме във вторник 7 юни изпит по български език писмен, а така също на английски на 9 юни. Всичките изпити ще свършат на 13 – ти в понеделник по пладня и в сряда ще се дават дипломите на свършилите класа и на 17-ти ще тръгнем за Казанлък с железницата. Тате аз мисля да си взема един кат дрехи, когато си тръгна. Сега много лошо ни хранят тези дни – дават ни гулията небелена, месото – вмирисано и червиво. С това писмо до вас съкращавам писмата и очаквам за отговор. Оставам ваш покорен син – Стефан Ботюв Папазов.“

Списък на училите в Роберт колеж казанлъчани: Й. Бориславов Балев, Иван Бомболов, Еню Бончев- който по – късно прави розоварна в село Търничени, която все още стои запазена автентично от наследниците му и дори функционира по старата технология на изваряване на розовото масло. Димитър Бошков, Христо Дързев, Стефан Касев, Иван Кидов – също става розотърговец. Димитър Хаджикоев, Минчо Кундураджиев, Александър Орозов – също розотърговец. 5-ма представители от фамилия Папазови учат в колежа Александър Папазов, Ботю Папазов, Димитър Папазооглу, Дончо Папазооглу и Стефан Папазооглу. Христо Пенович, Петър Петков, Георги Писанов, Стефан Попов, Петко Райнов. Гурко Серафимов, чийто баща е от село Аджар, а сега Свежен дори става кмет на град Казанлък. Черню Станчев, Сандю Тенев. В колежа учат и 6-ма представители на розотърговската фамилия – Шипкови. Аспарух Шипков, Кочо Шипков, Кънчо Шипков, Петър Шипков, Светослав Шипков и Тодор Шипков. Знанията, които получават Българите и в частност Казанлъчаните повлиява те да станат едни от най- влиятелните розотърговци в Света, които обират наградите на изложенията на розово масло в Париж, Лондон, Антверпен, Чикаго и други. Източници: Книгата “ Хляб и рози“ на Константин Колев, Уикипедия и книгата „Българите и Роберт колеж“ на Орлин Събев.