Федерация на Балканските народи. в-к „Духовна обнова“ бр.5/6, 1928г.

[pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2013/11/duhovna_obnova_5_6_1928_federatsia_na_balkanskite_dargavi.pdf“ width=“600″ height=“700″] Федерация на Балканските държави От Ню-Йорк до София Една Швейцария на Балканите блян невъзможен ли е? Духовна обнова, Г. VII, бр. 5-6 (V – VI.1928), с. 2-4. Стоян Кръстов Ватралски Преди да разискаме самия предмет и неговите задачи, нека си обясним: Що е държавна федерация и кои именно държави трябва да […]

Read More

На гости у Ватралски. в-к „Духовна обнова“ бр.9, 1925г.

[pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2013/11/duhovna_obnova_na_gosti_pri_vatralski_7_1925.pdf“ width=“600″ height=“700″] Един следобед при писателя-поет На гости у г. Стоян Ватралски Духовна обнова (Пловдив), Г. IV, бр. 7 (IX.1925), с. 6-8. Е. Спространов I. Отдавана се канех да посетя писателя-поет Стоян Ватралски. На два-три пъти минавам даже покрай къщата му, но неуверен положително, дали е тя, отминавах да ида при други приятели. […]

Read More