Д-р Росица Ангелова

На Николай Николов принадлежи идеята да се свика Учредителен събор през март 1928 г. в Бургас. Идеята произтича от апостолската практика на ранната Християнска църква, когато за ръководството и управлението на църквите се провеждат редовно годишни събори. Преди да свика събора Н. Николов организира в Русе предварителна среща, на която запознава съмишлениците си с идеята си да се организират петдесятните общества в България в Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство[1]….

На Учредителния конгрес, който се провежда  от 28 до 31 март 1928 г. в Бургас под ръководството на Николай Николов е учреден Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ). По време на работата му е изработен и приет устав на СЕПЦ. Подобен форум се провежда и през април с.г. в Русе. Представители в него имат само пет петдесятни новосформирани църкви. Това са:

 1. Николай Николов, [бел. ред. Бургас]
 2. Марта Николова, [бел. ред. Бургас]
 3. Дидка Райнова, [бел. ред. Бургас]
 4. Драги [Живота] Петрович, [бел. ред. Костенец]
 5. Донка Кинарева, [бел. ред. Сливен]
 6. Георги Чернев, [бел. ред. Бургас]
 7. Сийка Дрянова, [бел. ред. Варна]
 8. Пею Чифудов, [бел. ред. Русе]
 9. Катя Делибашева, [бел. ред. Сливен]
 10. Васил Цачев, [бел. ред. Русе]
 11. Цвета и Лозанка Станчеви, [бел. ред. Варна]
 12. Николай Ценков [бел. ред. Костенец]
 13. Степан Степанов.[2] [бел. ред. Бургас]

На събора е изработено „Кратко вероучение и правилник”, с което трябва да се справят всички, за да има вътрешно единство във вярата, живота и дейността на църквата.[3] Учредителният събор избира и първите ръководни органи. Това са: Общ съюз и Изпълнителна комисия, начело с Николай Николов. Взето е решение всички църкви да се наричат с едно име – Евангелски петдесятни църкви. Конституира се ново изповедание  –  Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ).

Николай Николов е твърде млад и неговата младост не среща одобрение от всички  ранни евангелисти, които се съпротивляват на неговите идеи и методи. Неговата пневматологична доктрина, формирана под влияние на организиращата се харизматична деноминация Асамблеи на Бога се сблъсква с концепцията за неограниченото и неконтролируемо действие на Св. Дух. Въпреки това Николов поставя своята ерудиция и организационен талант в името на бъдещето на харизматизма.[4] /следва/

[1] Новозаветен Ямбол…, с. 43.

[2] Зарев, И. История на евангелските петдесятни църкви…, с.33; Новозаветен Ямбол…, с. 43.

[3] Марзанова, Сн. Петдесятничеството в България…, с. 20.

[4] Пеев, В. П-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ. – https://protestantstvo.com/read/3610; 21 май 2015 г.

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ