Каква е била тяхната съдба? Какво разказват за историята на България?  

Едни от първите ми впечатления за Американския колеж са свързани именно с библиотеката и старите книги. Преди време бях ходила в училището. Тогава бях телевизионен репортер. Бях впечатлена от много неща в Колежа. Още тогава се докоснах до старите книги, които успях наскоро отново да разгледам и за които ще ви разкажа. Американският колеж в София е имал богата колекция от книги, които е наследил от мисионерите от Американските училища в Самоков и е събирал през всичките години на съществуването си.  Имал е и дарения. Избухва Втората световна война и през декември 1941 г. България обявява война на САЩ. Колежът успява да просъществува до есента на 1942 г., когато затваря окончателно врати и отваря чак през 1992 г. През 1947 г. целият район на Колежа, материалите и библиотечният фонд са конфискувани от българското правителство. Сградите стават щаб на българската милиция.   Каква е съдбата на книгите?   „Част от книгите са изнесени преди 1947 г., част са унищожени, част са дадени на Народната библиотека и все още са там, а трети попадат в Рилския манастир и са върнати на училището“, разказа за Данибон Александра Александрова, завеждащ библиотеката в Американския колеж.   Книгите на Американския колеж са носили печат „SAC“ – Sofia American College, както се е наричал преди Колежът. През 1992 г. училището отваря отново врати, а няколко години по-късно семейство англичани, които имат ученик в Американския колеж в София, случайно виждат книги с този печат „SAC“, когато са били на екскурзия до Рилския манастир. Съобщават в училището и се започва кореспонденция между Колежа и главния секретар на Светия Синод.     Библиотекарката на Рилския манастир намира 2104 книги, които принадлежат на Американския колеж. Заделя ги и от училището на два пъти през 1998 г. и 1999 г. ги пренасят. В продължение на половин година ги въвеждат и описват. Построена е отделна зала, в която се съхраняват.     В Колежа се съхраняват стари книги, които са интересни и от гледна точка на историята на България. Има богата колекция на „Missionary Herald“. В тях се разказва за двата града, в които първо се откриват американски училища по нашите земи – Пловдив (Филипополис) и Стара Загора (Ески Загра). Особено ценен за нас е томът на „Missionary Herald“ от 1860 г., защото там се говори за българите.   „Мисионерите по българските земи разбират, че тук има най-голяма нужда от училища и ги създават на абсолютно доброволчески принцип“, разказа за Данибон Александра Александрова, завеждащ библиотеката в Американския колеж.

Благодаря на Александра Александрова, завеждащ библиотеката в Американския колеж, за разказа и за възможността да се докосна до толкова много история! Благодаря на Емилия Пеева, библиотекар в Американския колеж! Благодаря на Зорница Хайдутова, която ми беше страхотен гид и ми показа толкова ценни неща в Колежа! Благодаря на ПР-ите на Колежа – Наталия Манолова и Румяна Михайлова (випуск 2005 на Американския колеж), а така също и на Веси Иванова, че ми съдействаха при моето посещение в училището! Това е втората ми статия след посещението ми в Американския колеж. Очаквайте и следващите ми статии за историята на Колежа. Събрах и продължавам да събирам много интересни материали.