Строго секретно!
ІІІ Управление ДС № 42
София, 11 април 1958 год.

РУТ ПОПОВА, известна деятелна на протестантската църква в Швеция (брат й ХАРАЛАН ПОПОВ, съден и излежаващ присъда по процеса на пасторите) системно изпраща колети на адреси на протестанти в България с цел материалната им подкрепа и помощ за брат си в затвора. В последно време е изпратила нови пет колета.

Съюзът на Българските евангелски съборни църкви е изпратил окръжно (№ 2 от 1 април 1958 г.), в което изтъква активната дейност на църквите в Поповица, Асеновград, Меричлери, Кричим, Априлци и др. по събиране на членския внос, което давало възможност на централното ръководство на църквата да изпраща пастори по места и за подкрепа на „млади проповедници.”

НАЧАЛНИК ІІІ УПРАВЛЕНИЕ ДС: (п) Ген. Майор
“Маргарита” – Радушев; Пловдив – 4819/8.ІV.1958 г.; Бургас – 2289/9.ІV.1958 г.; “Дамянов” – Лука Костов; “Огнянов” – др. Душков; Търново – 2883/7.ІV.1958 г.; “Здравец” – Лука Костов; Пловдив – 4701/7.ІV.1958 г.; Асеновград – 707/3.ІV.1958 г.
(АМВР, ф. 13, оп. 1, а. е. 1667, л. 261-270. Оригинал. Машинопис;Ангелов, В. Строго секретно!…, цит. сб., с. 375-380)

Бел.ред. Рут Попова е съпруга на Харалан Попов, който с брат си Ладин, излежават най-дългите присъди по пастирския процес. По време на ареста Рут и Харалан живеят в Бургас където пастируват петдесятната църква. Рут е заставена да напусне България заедно с децата им Рода и Пол и се връща в родната си Швеция.