Първите протестантски църкви в България

Институт за българска протестантска история Преводът на Библията на говорим български език, спонсориран от американски и английски мисионери, допринася окончателно за създаването на атмосфера, в която християнската вярата на българския народ намира нов път към своето възраждане. Библията става най-печатаната и разпространявана книга на ново-български, която формира езика и литературата на Родината ни. Просвещението, духовно […]

Read More
Ромската евангелска общност в България

Ромската евангелска общност в България

  Ромската евангелска общност в България   Константина Митева Историческият развой на ромската евангелска общност в периода 1990- 2010 г. заслужа внимание, тъй като има отношение към рационализирането на въпроси, касаещи социалното развитие на българското общество. Настоящата статия има за цел да представи ромската евангелска общност през призмата на няколко подтеми, а именно: 1. факторите […]

Read More