Ромската евангелска общност в България

Ромската евангелска общност в България

  Ромската евангелска общност в България   Константина Митева Историческият развой на ромската евангелска общност в периода 1990- 2010 г. заслужа внимание, тъй като има отношение към рационализирането на въпроси, касаещи социалното развитие на българското общество. Настоящата статия има за цел да представи ромската евангелска общност през призмата на няколко подтеми, а именно: 1. факторите […]

Read More

Църквата на 21-вия век: Постмодерни предпоставки, промени и последствия

Доний К. Донев Динамиките в Българското Петдесятно Движение днес диктуват появата на църковни и обществени процеси, формиращи една нова социална култура. В нейния контекст, вечните въпроси за човешкото съществуване и смисъла на човешкия живот отдавна не са просто лична теория или мироглед. Те са пренесени на националната сцена на България от няколкостотин на вид малки […]

Read More