проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

От средата на 1948 г. ръководството на петдесятното дело е поверено на п-р А. Динов, който поема движението в момент, в който редиците му са сериозно разклатени поради събитията сред протестантската общност186.

За съжаление, новият председател на СЕПЦ пастир Ангел Динов налага политическа линия, която среща сериозна съпротива от страна на редица пастири и църковни общности. Неформален водач на опозиционните настроения през периода става п-р Емануил Манолов (1898 – 1975)187. Той предприема обиколки из църковните общности в Северна България и в разговори се убеждава, че навсякъде цари недоволство от политическата линия, която се поддържа от ръководството. На заседание на петдесят-ното ръководство Ем. Манолов открито обявява, че „Окръжните писма” са остро критикувани дори от членове на църквата, които се приобщават към отечественофронтовската власт.

Недоволството си вярващите изразяват чрез отказ да изпращат в съюзената каса дължимите такси, което се отразява на общото финансово състояние на съюза188. А че критиката на Ем. Манолов е искрена и градивна говори фактът, че той е един от създателите на деноминацията и секретар на ръководството в периода 1929 – 1931 г., преводач, журналист и редактор на списание „Благове-стител”189.

189 Протоколна книга …, Протоколи №№5–15, 1929–1931; Пеев, В. Братята Харалан и Ладин Попови …. – http://pastir.org/news/14417.

Ангел Динов е роден на 27 ноември 1912 в с. Поибрене, Панагюрска област. Загубва баща си по време на Балканската война. С втория си баща живее в с. Огняново, Софийско. Завър-шва основно образование. Още като млад се установява в Со-фия, където завършва по-късно гимназия. Ангел Динов започва църковни събрания в своя дом. Така той, заедно с още няколко вярващи, става основател на Втора Евангелска петдесятна църква в София. През 1936 г. е ръкоположен за пастир. По време на комунистическия режим през 1948 г. Динов заедно с още мно-го други духовни служители е арестуван и прекарва 8 месеца в ареста. След излизането си на свобода той продължава служе-нието си като пастир на църквата. От 1945 г. Динов е секретар на СЕПЦ, а през 1947 г. е избран и за председател на па-стирската колегия. През 1950 г. поема и председателството на СЕПЦ в България, който ръководи до 1976 г. Женен, има три дъщери. Умира на 29 август 1976 г. [Куличев 2012: 209–210]219.

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България
 28. 90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
 29. 2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
 30. Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
 31. Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
 32. Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България
 33. Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година
 34. п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 35. Архивите говорят:Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование
 36. 1946: Заседание на Пастирската колегия на СЕПЦ в Стара Загора (1946 г.)
 37. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 38. Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България(1929-1933г.)
 39. Младежка дейност при СЕПЦ непосредствено преди пастирските процеси
 40. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 41. Ангел Динов поема ръководството на петдесятното дело през 1948 г.
 42. СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)