Мисионерите в Пловдив през XIX век и Протестантската църква на ул. „Лейди Странгфорд“

Изготвил: Михаела Донкова  Спец.: Европейски Югоизток, I курс Ф. № 1046, гр. София, септември 2013 г.                   „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате  в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал:  и ето, Аз съм с вас през всичките дни […]

Read More

Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско семейство Кларк и българската среда ХІХ-ХХ век

Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско семейство Кларк и българската среда ХІХ-ХХ век Encounter and Interaction of Cultures: The Clarkes American Missionary Family and Its Bulgarian Milieu Румен Генов (1) Карта на мисионерските станции на АСКЧМ по света през 1810-60 г. (от: Strong, William Ellsworth. The Story of the American Board: An Account of […]

Read More