ПЕТДЕСЯТНИ в БЪЛГАРИЯ
Линдзи ДЕЙВИС

ИЗТЕГЛИ (PDF)

Статията от началото на 80-те години информира за случая с известния български госпъл певец, Петър ЯНЕВ, включвайки множество факти и характеристики на българското петдесятно движение от времето на Желязната завеса както следва:

 • Петдесятната църква е най-голямата деноминация с 10,000 члена и 120 църкви – информацията, както в повечето случаи през последните 30г. идва не от официален държавен източник, а от личното свидетелство и самопреброяване на петдесятните водачи (за сведение, през септември 2000, д-р Николай Неделчев пише във в. „Изток и Запад”, че в България има 1100 евангелски пастора и 1530 евангелски църкви от който 55% имат сгради, а през 2011 на конференция в Лас Вегас председателят на СЕПЦ, п-р Иван ВРАЧЕВ, заявява че представлява около 520 регистрирани църкви и 90 щатни служители). При честването на 90 годишнината на Петдесятното движение в Бургас през 2010г., в.Благовремие отбелязва, че „Днес евангелските вярващи в България са над 250 хил. души„.
 • Историята на Петдесятното движение в България (началната дата 1921 е погрешно посочена вместо 1920г.)
 • Петдесятното движение в България има около 1000 члена през 1925г. и 2000 през 1928
 • Най-голямата петдесятна църква за момента (1980г.) е тази в Бургас
 • 5 делегата посещават Световната петдесятна конференция в Лондон през 1976г.
 • 3 делегата посещават Европейската петдесятна конференция в Хага през 1978г.
 • 4 делегата посещават Европейския петдесятен семинар в Австрия през 1979г.
 • 4 делегата посещават Световната петдесятна конференция в Канада през 1979г.
 • Проповедите на петдесятните пастори и свидетелствата на хората в църква са ограничени от страна на критика към държавата и държавните органи заради „тайните информатори” в събранието, които се приемат като „даденост”
 • Разделение между петдесятните през 1928г., отделянето на Тинчевистите и техните разлики и специфични характеристики
 • Случаят с Боянка и Иван Ваневски, тинчевисти от Велико Търново (1960)
 • Зараждащи се връзки между тинчевистки младежи и „православни Петдесятни”
 • Две тинчевистки групи в София от по 100 и 150 члена
 • Тинчевистки групи извън София в Плевен, Русе и Велико Търново
 • „Понеже Петдесятната църква, както другите Протестантски църкви, е започната от чуждестранни мисии, не може да твърди, че е „национална” Църква…” (стр.3)
 • Тинчевистите нямат връзка с чуждестранни мисии
 • Пасторският процес от 1949г. и обвиненията в шпионаж
 • Случаят с Харалан и Ладин Попови
 • Заточването на Стоян Буков (Пловдив), Стефан Стефанов (Шумен) и Младен Младенов
 • Единственото печатно издание е годишен календар (Славянски Библесйки конкорданс и енциклопедия на д-р Стефан Банков излиза едва през 1987г.)
 • Почти всички пастори са самоуки по отношение на проповядване и служение
 • Вълна от арести и съдебен процес през 1979г. на п-р Георги Тодоров от Велико Търново, Петър Янев и Банчо Банчев от Бургас, Натанаил Ташев от Троян и Митко Жеков от Ахелой.