Константин Я. Пачеджиев (1865 – ?)


Константин Я. Пачеджиев (1865 – ?), български протестантски пастор, роден на 18 януари 1865 г., учи в Евангелското училище в Самоков, през 1894 година завършва като бакалавър на изкуствата колежа „Алегени“, в 1894/1895 година учи в Методистката теологическа семинария „Дрю“, на 17 юли 1898 година пристига в Бургас и проповядва там до краяна живота си, колегата му Николай Велчев се жени за сестра му Йордана.

Пастор Костадин Я. Пачеджиев – роден в с. Баня, Разложко, на 18 януари 1865 г. Учи няколко години в евангелското училище в Самоков. Заминава за Америка, където получава степен „бакалавър на изкуствата“ в колежа „Алегени“, Пенсилвания, през 1894 г. През учебната 1894/1895 г. е в семинарията „Дрю“. През септември на същата 1894 г. в „Дрю“ постъпва Димитър Вишанов, а в колежа „Алегени“ се записва Константин Пачеджиев. 1895 в Медисън, Ню Джърси, когато Дънов се прощава със семинарията Дрю, в нея постъпва след учението си в Алегени колидж пастор Пачеджиев.

Пристига в Бургас на 17.07.1898 г. и започва евангелска дейност. С известни прекъсвания работи там до края на живота си (за кратко пребивава и в Карнобат, Н.Загора и Ст. Загора). В самото начало на века той заедно с Николай Велчев обикаля региона и двамата държат проповеди. През 1903 г. Н. Велчев се жени за Люба – сестрата на съпругата на Пачеджиев – Йордана.
В началото на ХХ в. заедно с пастор Марков от Бургас поддържат приятелски отношения с. Петър Дънов. (У., № 49)
Дънов : Епистоларни диалози – част ІІ (1898–1900г.)

Моля, съобщете ми как отива всичко в Бур­гас.

Поздрави бр. Тодора и Николая нарочно от моя страна, а тъй също и г-н Пачеджиева

Николай и Пачеджиев са в Ст. Загора и Казанлък на обиколка по проповед.

Миналата седмица Бог проводи още една жена да иска помощта Му. Нито Д-рът, нито никой досега не ѝ е помогнал. Тя има разхлабеност – от кръста до колената. Аз питах. Позволи се да се лекува.

Те, протестантите, (като) се мъчиха с думи и убеждения ту Арнаудова да придумат, ту други някои [зачеркнато], като му казваха, че ще му дадат къща безплатно да живее, ще му помагат в известни случаи, за което ходи при него Тънков с г-жа си и г-жа Пачеджиева. Ходил напоследък и сам Пачеджиев и му казал: „Ти се скиташ в едно море развълнувано; или Вий елате да работите с нас, или ний да дойдем“, и още колко опити. Най-после съставят по измамлив начин събрание в такъв смисъл, че който признава себе си за евангелист или симпатизира на евангелистите, да дойде в г. Тънкови. По такъв начин отиват и наши някои приятели. Там като попели, поповдигнали духовете им с някои и други разкази, станал Пачеджиев и им казал, че който е християнин, да си дигне ръката, и после, който иска Царството Небесно, пак да си дигне ръката. Тогава се обяснява защо ставало това и им се поднася да запишат по една сума на един лист, която ще изплащат в срок [от] 5 години – за да купят църквата им.

Това събрание правиха по такъв начин 2 пъти. Аз предупредих нашите приятели, че те има къде да помогнат по-рано. Тъй че, ако имат повече, тогава навсякъде да помогнат. Но те, както се заключава от думите им, от себелюбие, от срам от присъстващите, записали за по 5 години да внасят известна сума.

Аз им казвам: аз не съм против това им благородно дело на протестантите, но против този низък, измамлив начин, с който [са] си послужили. Те можеха от амвона да направят това.

Пачеджиев, Костадин (Бургас) – У. 62; П.К. 54, 67

К. Христов обвинява Тодор Стоименов за написаното, но дали е така? Отговора го дава самият протоиерей в брой 26 на в. „Нова Епоха“ от 26 юни 1904 г., публикувайки едно „Предизви­кано обяснение“. „Обаче работата излиза съвсем другояче. Ако се вярва на бургаския протестански проповедник Пачеджиев, автор на брошурката „Ти победи!“ бил не Тодор Стоянов, а Ни­колай Велчев. Той я прочел в ръкопис на 5-имата бургаски про­тестанти като проповед и отсетне я напечатал. Явява се въпро­сът защо е взет като автор на брошурата Т. Стоянов, а не Велчев?

Заплишни, Олга. Българка по произход от известен бургаски православен род, образована в конгрешанското училище в Самоков по препоръка на известния бургаския конгрешански п-р Пачеджиев (а по всяка вероятност и в Роберт Колеж), още преди да имигрира в САЩ Олга заедно с п-р Пачеджиев Заплишна е образована в тринитарна ортодоксалност. MRS Мавритания, 12 дек 1913

Кирил Тонев – Една пречупена съдба
Тук в Плевенския затвор бяха баща и син Черневи. Бащата, пастор, от „пасторския процес“, синът, завършил в Кембридж, осъден на смърт. Очакваше се присъдата да бъде отхвърлена или потвърдена. За това имаше законен срок, но той мина. През това време арестуват бащата – пастор Чернев и за да могат да го превият, да натопи и други свои съпроцесници му казват:

– Ако не кажеш истината, ще изпълним веднага присъдата на сина ти.

Такива бяха методите на ДС. Отмениха присъдата. Дочакаха и двамата освобождаването си. Бяха в едно отделение. Мина време и пасторите бяха реабилитирани. И двамата бяха добри и честни хора.

Както вече споменах, по-младият имаше английско възпитание и на всички ни правеше впечатление начинът му на хранене. Докато всички едва сварвахме да сложим парче вестник и върху него хляба, той винаги изваждаше салфетката, поставяше хляба, канчето, лъжицата върху канчето и започваше да се храни изискано. Това правеше впечатление. В осанката, в погледа му имаше нещо гордо. Беше внимателен към колегите си затворници, но някак отдалечен от тях. Правеше впечатление.