д-р Абърт Лонг: Pittsburgh Annual Conference of the Methodist Episcopal Church
Кратка биографична справка за д-р Абърт Лонг от издание на Методистката епископална църква. (Official minutes of the Pittsburgh Annual Conference of the Methodist Episcopal Church. Beaver Falls, PA, 1901). Изявление на д-р А. Лонг, описващо службата му в България.