Хронология на събитията, свързани със сформирането на съюза през 1928 г.

Д-р Теол. Доний К. Донев

1876: Априлско въстание

1878: Освобождение на България

1886: Иван Ефимович Воронаев се ражда в Русия с името Никита Петрович Черкесов.

1887: Олга Заплишна е родена в Бургас.

1888: Дионосий Михайлович Заплишни е роден в село Пугачовска, Киевска губерния.

1896: По време на съживление през 1896 г. над 130 човека от „Християнски съюз”, който по-късно ще бъде преименувана на Божия църква, получават кръщение със Святия дух, придружено с говорене на езици. Олга Заплишна приема Христос за личен списител.

1900: В навечерието на Нова Година Агнес Озман получава кръщението със Святия дух, придружено с говорене на езици след молитватата на Чарлз Парам.

1907: Започва съживлението на ул. Азуза в Лос Анжелис, което се счита за начало на съвременното петдесятно движение

1908: Учреден е Съюза на евангелските баптистки църкви в България. Иван Воронаев приема Христос за личен списаител.

1909: В България са създадени са Обединени евангелски църкви.

1911: Подложен на гонение заради вярата, Иван Воронаев напуска Русия и имигрира в Сан Франциско

1914: Множество петдесятни общества в Америка сформират деноминацията Асамблеи на Бога.

1916: Четвъртият събор на Асамблеи на Бога, състоял се в Сент Луис, приема официална Декларация на вярата, която утвърждава доктрината за Троицата. Николай Николов приема Христос за личен списител. Олга Заплишна имигрира в САЩ, отделно от Дионосий Заплишни, който имигрира същата година.

1918: Дионосий Заплишни започва петдесятна църкв в Стамфорд, щата Кънетикът.

1919: Иван Воронаев приема кръщението със Святия Дух, придружено с белега говорене на езици и до края на годината влиза във връзка с Мисионерския отдел на Асамблеи на Бога с молба да го спонсорират като мисионер в Русия

1920: Дионосий и Олга Заплишни сключват брак. След откровение от Бога и потвърждение от Мисионерския отдел на Асамблеи на Бога, семействата на Воронаев, Заплишни и Колтович отплават от Ню Йорк за Русия на 13 юли 1920 с парахода „Мадона”. Основана е петдесятната църква в Бургас.

1921: Воронаев започва служение в България и с голям успех проповядва петдесятното учение в Бургас, Ямбол, Бургас, Сливен, Стара Загора, Казанлък, Пловдив и Варна. Основани са петдесятните църкви в Пловдив и Варна. Племенникът на Олга Заплишна, Николай Николов, получава кръщението със Святия Дух в Ню Йорк.

1922: Воронаев напуска Варна и се установява в Одеса. Йончо Хинков заминава за Аржентина по откровение, където създава множество петдесятни църкви.

1923: Воронаев организира евангелско общество в област Екатеринославска.

1924: Основана е петдесятната църква в Стара Загора. Принудени от българските власти, семейство Заплишни напускат България.

1926: Воронаев органзира Съюз на християневангелската вяра в Одеса. Заплишни получава официална ординация от Асамблеи на Бога на 26 февруари 1926. Николай Николов заедно със съпругата си Марта Негел, отплава за България с парахода «Маджестик» на 4 септември 1926.

1927: Николай Николов провежда редовни богослужения в Бургас в неделя от 10 и 17 ч., вторник 14 ч. молитвено и 17 ч. евангелизация и четвъртък 14 ч. молитвено и 17 ч. редовно богослужение. В края на годината започва и семинар за служители.

1928: След предварителни събрания, на 28-31 март 1928 година в Бургас под ръководството на Николай Николов, е учреден Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България.