Библейските дружества, американските мисионери и националното възраждане на България”

Пенка Ангелова [Изтегли PDF] Това е заглавието на дисертацията, която през юни 1937 г. Джеймс Франклин Кларк представя и за която през февруари 1938 г. Харвардският университет му присъжда степента доктор по философия (хуманитарните науки) – специалност история. Може само да се съжалява, че тя е публикувана едва през 1971 г. като фототипно издание на […]

Read More

Печатарите арменци в Цариград през Възраждането

Приноси за българската духовна пробуда Печатарите арменци в Цариград през Възраждането Доц. д-р Петър Парижков През втората половина на XIX в. в Цариград работят 7 печатници – собственост на арменци. Те издават общо 202 български книги, с което принасят неоценими заслуги за просвещението на българския народ, за неговото национално самосъзнание. В печатницата на А. Минасиян […]

Read More