Пенка Ангелова [Изтегли PDF]
Това е заглавието на дисертацията, която през юни 1937 г. Джеймс Франклин Кларк представя и за която през февруари 1938 г. Харвардският университет му присъжда степента доктор по философия (хуманитарните науки) – специалност история. Може само да се съжалява, че тя е публикувана едва през 1971 г. като фототипно издание на машинописния текст от Арно прес и Ню Йорк Таймс. Известен е и пътят, изминат до нейното появяване. [Изтегли PDF]