Мисионерите в Пловдив през XIX век и Протестантската църква на ул. „Лейди Странгфорд“

Изготвил: Михаела Донкова  Спец.: Европейски Югоизток, I курс Ф. № 1046, гр. София, септември 2013 г.                   „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате  в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал:  и ето, Аз съм с вас през всичките дни […]

Read More

Въведение към протестантската история на България

Момчил Петров, Весела Илиева и Доний К. Донев Протестантската общност в България е една от най-слабо изследваните религиозни малцинства в нашето общество – причина, която налага и настоящото изследване. Този факт е отчасти обясним с относителната малочисленост (спрямо обществото като цяло), както и с незначителното влияние, което на пръв поглед оказват протестантите върху развитието на […]

Read More