Свещеници в Българската армия

Мариана Русева По архивни материали за Варненска и Великопреславска епархия Темата за мястото и приноса на Българската православна църква в живота на Българската армия е всеобхватна и многоаспектна. Все още тя не е задълбочено проучена и цялостно изследвана. Целта на настоящето научно съобщение е чрез съхраняваните в Централен военен архив (ЦВА) – гр. Велико Търново, […]

Read More

METHODIST CONFERENCE – Bulgaria, 1865

METHODIST CONFERENCE | Cambridge Chronicle, Volume XX, Number 13, 1 April 1865 N. X. CoMKKItKNC’K OK THK M. E. CIIURCII. —Thu «ixty–ixi.li annual mifafl of tbfl twlj opened in the Methodist Church on Harvard street on Wednesday morning last anil continued during the remainder of the week. Wallop O. C. linker presided, aud X. A. […]

Read More

Българки мисионерки

Веселин Игнатов Жени – мисонерки! При това – българки! Какво е това? Нали мисионерството по начало е мъжка работа? И, като казваме „мисионерки”, нали обикновено разбираме „съпругите на мисионерите”? Рядко са жените – същински мисионерки. Затова странно звучи и изразът „женски мисионерски дружества”. Надали са много и хората, които знаят, че в България е имало […]

Read More