ac. Живко Лефтеров
В своята книга „Безкръвното гонение на църквата” пастор Павел Игнатов посвещава една подглава на въпроса, озаглавявайки я „Регистрацията като натиск върху Църквата”…. задоволявайки се единствено с общи разсъждения, нямащи нищо общо със заявената тема. В следващата си книга „Проблеми на евангелизма”, Павел Игнатов отново се спира на въпроса с регистрацията на евангелските църкви…. Отново, обаче, липсват каквито и да е позовавания на автентични документи, макар и в своите разсъждения авторът да е много по-подреден…. Поради това настоящата статия има за цел да осветли този малко известен аспект от нея, поставяйки си няколко конкретни изследователски задачи: какви са мотивите за провеждане на пререгистрацията и защо тя обхваща единствено евангелските църкви и Бялото братство; практическите действия свързани с нейното реализиране; последствията за тези общности, както и до каква степен пререгистрацията като форма на давление върху тях е характерна за религиозната политика на БКП и през следващите десетилетия.

ИЗТЕГЛИ цялата статия в PDF формат

Comments