Евангелска тржба

Евангелска тржба

Четирима отъ първите братя — стълбове на Божията^Църква въ Америка. Кои.то сж говорили въ голЬмия Международенъ Конгресъ, който стана т. г. презъ мес-Юни, 11 — 261. Ф. Ж. Смитъ, 2. Н. М. Ригглъ. 3. Чарлсъ Е. Браунъ, 4. Р. Л. Берри.Бр. Ф. Ж. Смитъ е единъ голѣмъ филологъ, историкъ и писатель. Той е авторъна много […]

Read More
E.B. Haskell: On the death of a Gipsy pastor

E.B. Haskell: On the death of a Gipsy pastor

E.B. Haskell, озаглавена „On the death of a Gipsy pastor“ (вероятно от 1924 г. Photo of the Pentecostal believers in the Church’s countryard. Special lunch on the occasion of the Trendafilka Simeonova’s baptism in the Holy Spirit, the first person received baptism in the Spirit in Sliven. She is Bulgarian, but received baptism in the […]

Read More