Спомени за Ватралски

Да си спомним за Ватралски[1] Спомени за него от съпругата му По случай 4-ри години от смъртта му – 30 август 1935 г. Български бранител, Г. X, бр. 106, 7 (IX.1939), с. 2. Василка Ватралска През дългото боледуване на Ватралски решихме да повикаме и многоизвестния лекар, г. проф. д-р Моллов. Казаха ни, че професорът вземал […]

Read More

Смъртта на Ватралски по страниците на периодичния печат

По случай смъртта на Ватралски Религия, Г. V, бр. 56-7,1935, с. 5-6. „В неделя на 1 септември – три дни от смъртта на Ватралски – в сутрешната служба, пастирът (на l-та Бълг. Еванг. Ц-ва в гр. Бургас, г. М. Ж. Марков) съобщи, за кончината на евангелския поет и покани Църквата да се изправи и в […]

Read More

Житейската философия на Ватралски

Житейската философия на Ватралски Идеален характер. Трите му основни начала и техния иерархичен ред Библиотека Стоян Ватралски. Свезка 3. София, Стоян Кръстов Ватралски, 1933. Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог Михей 6:8; Мат. 23:23. Уважаеми слушатели и четци! Моят цял съзнателен живот аз съм преминал в усърдно търсене на […]

Read More