Да си спомним за Ватралски[1]

Спомени за него от съпругата му

По случай 4-ри години от смъртта му – 30 август 1935 г.

Български бранител, Г. X, бр. 106, 7 (IX.1939), с. 2.

Василка Ватралска

През дългото боледуване на Ватралски решихме да повикаме и многоизвестния лекар, г. проф. д-р Моллов. Казаха ни, че професорът вземал по 500 лв. за визитация, и ние се приготвихме да плащаме!

Каква беше, обаче, изненадата ни, когато след грижливия преглед, г. проф. Моллов отказа да вземе парите, като каза:

– Г-н Ватралски, Вие така безкористно сте работили за България, че аз нямам друг случай да покажа моите уважения към Вас, освен по тоя начин …

Оттогава г. проф. Моллов дохождаше на няколко пъти да преглежда болния и винаги отказваше да вземе пари за визитата си. Той имаше духовни очи, да може да види и оцени себеотдайната обществена работа на Стоян Ватралски, който на свои разноски ходи в Англия и Америка да защищава каузата на България.

* * *

Една нощ, срещу Рождество Христово, когато той, моят мил поет, бе тежко боен и измъчван от кошмарен сън, се мяташе неспокойно в леглото си, аз надвесена над него тихичко го събудих. Той отвори очи и ми каза:

– Благодаря ти, Василке. – Не след дълго, задъхвайки, продължи: „Благодаря, благодаря на Господа, че ми даде сила да устоя мъченичеството. Сънувах, Василке, че две клади горят: едната била приготвена за мене, а другата за п-р Сечанов. Ето, че палачи ме носят на ръце, за да ме хвърлят на кладата. Изведнъж виждам, че и п-pa Сечанов носят насреща. Вдигнах ръце и извиках: – „Дерзай, г-не Сечанов, да пеем за Христа“. Щом казах последните думи, ти ме събуди.

Този негов сън тази нощ ме напълно завладя.

Наистина, това бе само един сън, но аз не се съмнявам, че ако днес имаше гонение против християните, Стоян Ватралски щеше да бъде хвърлен пръв на кладата. Неговата всеотдайност на делото Божие, силната му вяра като евангелист, безстрашната му борба за правда и истина, всичките му тези качества го издигнаха да бъде готов за съвременен мъченик.

Василка Ст. Ватралска.

––––––
[1]3аб. Под този надслов в „Бълг. бранител“ (бивш „Религия“) всяка година по това време – годишнината от смъртта на Ватралски, сме печатали по нещо за него. – Б. Р

 

Joy_To_The_World_in_Bulgarian_by_Stoian_Vatralski,_music_-_Händel