Иван Вазов за „Битие“ на Ст. Ватралски

Иван Вазов до Стоян Ватралски Писмо. Факсимиле Многоуважаемий г-н Ватралски, Благодаря Ви за прекрасната книга „Битие“, която прочетох с удоволствие. Вие сте от поетите, които знаят за какво пишат Аз бих желал да видя нашата поезия да се развива из вашата посока. Чувство, мисли, тенденции – всичко в книгата е хубаво, запечатано с благородство. Тя ще […]

Read More

Библията и Стоян Ватралски

Какво е Библията за мене Духовна обнова, Г. XI, бр. 2 (11.1932), с. 4. Библията е за мене, на първо място, Книга на Книгите. Аз съм любител на книгите и донейде съм, каквото англичаните наричат, книжен молец. Аз обичам моята пъстра библиотека. Тя е моя гордост и нескончаема радост. Но ако някога бих бил заставен […]

Read More