Приносът на евангелистите за България

Приносът на евангелските мисионери и тяхното дело с появата им в живота на български я народ през XIX век Павел Василев Развитието на възродителните процеси и Реформацията в Европа не дават отражение върху живота на българите. През 17 и 18 век България остава изолирана от тези основни процеси. Страната ни се намира под Османско робство, а […]

Read More

Принос на протестантизма в българската история и култура

Принос за облагородяване бита на българите През ХІХ век приносът на протестантизма се свързва предимно с дейността на протестантските мисионери. За отбелязване е, че първата работа на евангелските работници била да обучат населението на най-елементарни познания и хигиена: да се мият, да си режат ноктите, да си готвят храната, да се обличат, да четат и […]

Read More