Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение (1928-1948)

Еманиул БОЗОВ Времето, в което живеем е наситено с информация, заобикаляща ни отвсякъде, която неусетно се промъква или агресивно нахлува, желана или нежелана, в нашето ежедневие. Печатните издания са важна част от носителите на информация. Запазена и съхранена тя се превръща в история, към която човек се завръща, за да ползва поуките от нея. Темата […]

Read More

Списание „Любословие“

Момчил Петров, Весела Илиева, Георги Димитров и Доний К. Донев Списание „Любословие“ се издава от Константин Фотинов в периода 1844-1846. Като първо периодично издание на български език, то поставя началото на българската журналистика и представлява исторически и литературен феномен с изключително значение като основоположна печатна медия в националната ни култура. Малко известен е фактът, че […]

Read More

Още веднъж за „Зорница”-та на българския периодичен печат

Институт за българска протестантска история В зората на българския периодичен печат изгрява „Зорница”. Но не вестникът, който официално започва да се издава в Цариград през 1876, а седмичното евангелско списание, което започва своя път към сърцата на поробения български народ през далечната 1865. Така че, когато днес се говори „Зорница”, редно е да се празнува […]

Read More