Брънековата къща вече е собственост на град Ямбол

В Деня на народните будители – 1 ноември кметът на Ямбол Валентин Ревански и наследниците на имота Петър Любенов Брънеков и Ясен Любенов Брънеков подписаха договора за покупко-продажба на Брънековата къща, информираха от общината.

Над 20 години знаковата за Ямбол в архитектурно отношение къща беше изоставена. Малко са сградите в града, които и до ден днешен съхраняват неговата памет. Брънековата къща е част от културното наследство на Ямбол и важна част от историята му.

Припомняме, че на 25-ото редовно заседания на Общински съвет – Ямбол, проведено на 24 юни 2021 година, съветниците подкрепиха предложението Община Ямбол да придобие собствеността на Брънековата къща на ул. „Анка Александрова № 1. Тя е недвижима културна ценност, декларирана с писмо на НИПК № 7120/26.10.1999 г. като архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“.

Преди предложението да бъде внесено кметът на Ямбол проведе разговор с представители на Националния институт за недвижимо културно наследство. Тяхното становище беше, че Община Ямбол трябва да се възползва от възможността за закупуване на емблематичната сграда и тя отново да бъде върната на Ямбол.

В публичното допитване чрез официалната фейсбук страница на Община Ямбол се включиха 7000 души, от които 92% (6440 души) реагираха положително за покупката на имота.

Брънековата къща е построена е около 1908 година, когато роденият в Трявна адвокат Петър Брънеков се установява в Ямбол. Къщата има влияние както от тревненската архитектура, така и от сецесиона в алпийски стил.

Синовете на адвокат Петър Брънеков – Тотю и Любен, са с голям принос за развитието на ЯмболТе са редактори на вестник „Тракиец“ с Лео Коен и Кирил Кръстев. Тотю Брънеков въвежда пътеписа като жанр в ямболската преса. Брънекови въвеждат и спортната тема във вестника. Двамата братя са в ръководството на Юношеския туристически съюз „Тунджа“, участват и в основаването на археологическо дружество „Диана“.

По археологията се увлича особено по-малкият брат – Любен. През 1935 г. Тотю Брънеков измисля девиза на Ямбол: „Ида от древността, отивам в бъдещето“, прави и проект за герб на Ямбол. Любен Брънеков е сред обществениците, които основават Гражданския комитет за минералната вода и е определен на първия етап от дейността му да води разговорите с Общината.

След 1944 година на първия етаж на техния дом се помещават магазини, през 80-те години на миналия век има и цех на ТПК „Недялко Царев“.

Валентин Ревански благодари на наследниците за тяхното решение да се откажат от предложенията на другите кандидати за купувачи и да дадат възможност знаковата къща да бъде откупена от Община Ямбол. Той допълни, че целта на Община Ямбол е след ремонт къщата да бъде отворена за посещение на туристи, които ще се запознават с историята и бита на една от най-интересните ямболски фамилии от XX век.